Wat biedt Dromenlab?

Dromenlab biedt een verfrissende en laagdrempelige participatiemethode om samen met bewoners en ondernemers ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen ( o.a. gebiedsontwikkeling, leegstand en transitie) aan te pakken...

Wat biedt Dromenlab?

Participatiemethode

...Dromenlab faciliteert creatieve workshops en participatiesessies op een tijdelijke locatie en adviseert bij de organisatie en communicatie van het dromenlab...

Participatiemethode

Resultaat

..Als resultaat hebben bewoners en stakeholders actief geparticipeerd. Er is draagvlak, ambassadeurs en ondersteuning van onderaf voor planvorming en beleid. Een Dromenlab zorgt voor een positief imago en publiciteit..

Resultaat
Dromenlab wordt ingeschakeld door o.a. overheden, ontwikkelaars, ondernemers, maar ook potentiële gebruikers. 


Een paar voorbeelden en vragen die op ons pad komen:
 • Wij willen eindgebruikers actief betrekken bij de ontwikkeling van een gebied of project.
 • Wij zoeken ideeën, initiatieven of investeerders voor de herontwikkeling van een kerk, bunkercomplex,
  fabrieksterrein of ander leegstaand gebouw.
 • Hoe kunnen wij als gemeente draagvlak creëren voor onze plannen in dorpen en wijken?
 • Hoe kan ik in kaart brengen wat er leeft en speelt bij bewoners en ondernemers?
 • Ik wil onze binnenstad levendig en aantrekkelijk  positioneren en leegstand tegengaan.
 • Onze woningcorporatie wil op een frisse manier samen met toekomstige gebruikers ontwikkelen.
 • Hoe vind ik bewoners die een publiek vraagstuk willen aanpakken en oplossen?

 

Wat we doen

DL_Watwedoen_2

 

Wie we zijn

wie we zijn

 

 • Reggy Hulsken (1971) is ontwerper, architect en groot luisteraar. Hij verstaat de kunst om wensen en behoeften te vertalen in een aansprekend ontwerp. Hiernaast is Reggy de uitvinder van het samenwerken. In 2006 was hij de oprichter van een coöperatie waarin hij met een divers team samen met opdrachtgevers projecten realiseert.

 • Michel Kolenbrander (1973) combineert zijn achtergrond in hospitality met kennis van brandmanagement, innovatie en creativiteit. Hij is analytisch en conceptueel sterk, denkt in beelden en heeft een passie voor het faciliteren en visualiseren van creatieve sessies. Hij wakkert zo graag vuurtjes aan bij mensen en bedrijven.

 • Dieneke van Dijken (1982) houdt zich bezig met de menskant van organisatie- en samenlevingsvraagstukken. Zij gaat met zichzelf en anderen de zoektocht aan om datgene te doen in je leven waar je hart naar uitgaat. Dieneke is co-auteur van het boek ‘De Bezielde Corporatie’, waarin zij op zoek gaat naar de ziel van de corporatiesector. Dieneke werkt voornamelijk voor corporaties, overheden, coöperaties en familiebedrijven.

 • Alex Neves (1983) studeerde af op de TUDelft als architect én stedenbouwkundige. Hij is veelzijdig en sterk analytisch. Met de vergaarde kennis en ervaring pakt hij ruimtelijke uitdagingen aan en kan hij snel schakelen tussen verschillende schaalniveau’s. Identiteit, beleving en de gebruiker staan hierbij centraal. Alex heeft hiernaast ook een passie voor fotografie.

 • Glenn van der Vleuten (1971) werkt met name voor overheden en (maatschappelijke) organisaties en richt zich op proces- & projectmanagement, interim-management, beleidsadvisering, training & coaching. Centraal staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie, participatie en sociale innovatie.


 

In een Dromenlab werken wij, afhankelijk van de uitdaging, samen met andere disciplines, professionals en bedrijven.
Hierbij betrekken we graag partijen, die bekend zijn met de situatie en gewoonten van een dorp, stad of streek.

 

Uitgelicht

Contact

Contact

Get in touch
Email: lab@dromenlab.nl
Telefoon: Reggy Hulsken 06-14493356 I Michel Kolenbrander 06-46017133
Adres: Zomerhofstraat 84, 3032 CM Rotterdam
Dromenlab
Bezoek ons in het zomerhofkwartier in Rotterdam
i'm social!
 • Volg ons op Facebook
 • Volg ons op Linked In
 • Volg ons op Pinterest
 • Volg ons op Twitter
 • Volg ons op Vimeo
 • Volg ons op Youtube
Happy wheels